ny1

ควบคุมคุณภาพ

การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่ารายละเอียดของผลิตภัณฑ์นั้นดีเสมอ

"FINE GLOVE" รายงานคุณภาพก่อนจัดส่ง

หลังการผลิต ถุงมือจะถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการทดสอบ จากนั้นจึงดำเนินการตรวจสอบคุณภาพโดยรวมในชุดตัวอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าได้มาตรฐานที่กำหนด

เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ถุงมือจะถูกปล่อยไปยังการตรวจสอบคุณภาพก่อนการบรรจุขั้นสุดท้าย ซึ่งในขั้นสุดท้าย ตัวอย่างจะถูกทดสอบหาความผิดพลาดของความหนา ความต้านทานแรงดึง รู และจุดอ่อน

ถุงมือที่ชำรุดจะถูกจัดเรียงใหม่ด้วยตนเองโดยจะคัดเลือกเฉพาะถุงมือที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการบรรจุ

คุณภาพถึงนาทีสุดท้าย: รายงานคุณภาพ "FINE GLOVE", เรียกดูใบรับรอง "FINE GLOVE"

การควบคุมคุณภาพในรายละเอียดมากที่สุด

FINE GLOVE เป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO การควบคุมคุณภาพมีอยู่ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตของ FINE GLOVE ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เราปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้าอย่างเคร่งครัดเพื่อให้แน่ใจว่ามีการตรวจสอบและบำรุงรักษาคุณภาพในทุกขั้นตอน